Noodverlichting

Bij het in gebruik nemen van een bedrijfspand is de gebruiker/eigenaar verplicht om een veilige vluchtroute te creëren. Deze 'vluchtroute' wordt gebruikt bij calamiteiten zoals spanningsuitval. Bij spanningsuitval zal de reguliere verlichting uitvallen maar de nood-, en vluchtweg verlichting zal vanwege de interne batterij blijven functioneren.

Wat is het verschil tusen Noodverlichting en vluchtwegverlichting?

Een simpele verklaring hiervoor is het volgende:
- Noodverlichting staat standaard uitgeschakeld, er brandt geen licht. Noodverlichting wordt veelal in het midden van ruimten en gangen aangebracht.
- Vluchtwegverlichting staat standaard ingeschakeld, er brandt wel licht. Vluchtwegverlichting moet altijf boven (vlucht) deuren aangebracht worden.

De minimale eisen binnen een bedrijfspand is het aanbrengen van vluchtwegverlichting boven de (nood) deuren. Afhankelijk van de bezettingsgraad en de gebruiksfunctie dient ook noodverlichting aangebracht te worden. De bepaling hoe de vluchtweg geregeld moet worden komt veelal tot stand met de brandweer. Echter J. de Groot beschikt over een erkend noodverlichtingsdeskundige. Hij kan u adviseren over een veilige vluchtroute.

Jaarlijkse controle:
Beide verlichtingssoorten dienen jaarlijks gecontroleerd te worden op een goede werking. Na de jaarlijkse controle zal er een certificaat worden uitgegeven. In het certificaat bevestigd J. de Groot dat de nood- en vluchtwegverlichting in orde bevonden is en voldoet aan de NEN-6088/NEN-EN1838 normeringen. Deze regelgevingen zijn de leidraad voor nood- en vluchtwegverlichting.

Wilt u weten wat J. de Groot met betrekking tot het leveren en installeren van noodverlichting voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op via info@jdegroot.nl of bel ons op 071-5600575 voor een vrijblijvende wen oriënterende kennismaking.